Tietosuojaseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Kuopion Katutanssiyhdistys Ry
Y-tunnus 2286080-2
Taivaanpankontie 10 C 43
70100 KUOPIO
kuopionkatutanssi@gmail.com 
0400 942327 

www.urbanmoves.fi 

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Amanda Puurtinen
kuopionkatutanssi@gmail.com
0400 942327


REKISTERIN NIMI

Kuopion Katutanssiyhdistyksen henkilörekisteri


HENKILÖTIETOREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään yhteydenpitoon, laskutukseen, oppilasrekisteriin, tiedottamiseen ja muihin oppilasasioiden hoitoon tarvittaviin asioihin.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään oppilaan ja alaikäisen huoltajan yhteystiedot. Näihin kuuluu oppilaan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Alaikäisiltä oppilailta kerätään myös huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarvittaessa myös oppilaan erityistietoja opetusta huomioiden.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennetaan oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan tietoja tanssitunneille tai workshopeille ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostitse rekisteröidyn luovuttaessa tietojaan.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista asiakassuhteen ja tarvittavien osallistujatietojen osalta.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja käsittelevät vain Kuka ry:n hallituksen jäsenet. Tietoja luovutetaan muille tahoille vain rekisteröidyn suostumuksella.


TIETOJEN SIIRTO EU- JA ETA-MAIDEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot ovat Kuopion Katutanssiyhdistyksen salasanan ja verkkosuojauksen takana olevissa tiedostoissa. Ainoastaan nimetyillä hallituksen jäsenillä on pääsy rekisterin tiedostoihin. Henkilötietoja käsitteleviä koskee vaitiolovelvollisuus. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.


OIKEUS TARKASTAA JA KORJATA TIETOJA, SEKÄ OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.


MAHDOLLISET MUUTOKSET TIETOSUOJAAN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeudet tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen.